انجیل اهدایی رونالد ریگان به هاشمی رفسنجانی

انجیل اهدایی رونالد ریگان رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جریان مذاکرات مک‌فارلین. در خانه موزه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که سوم شهریور افتتاح شد، تصویر اسلحه‌هایی که او در سال‌های ۵۸ و ۷۲ با آن ترور شد هم به نمایش گذاشته شده است.

انجیل اهدایی رونالد ریگان رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جریان مذاکرات مک‌فارلین. در خانه موزه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که سوم شهریور افتتاح شد، تصویر اسلحه‌هایی که او در سال‌های ۵۸ و ۷۲ با آن ترور شد هم به نمایش گذاشته شده است.

Share