اعضای کمیسیون‌های مختلف شورای شهر رشت مشخص شدند

در جلسه عصر امروز شورای شهر رشت اعضای کمیسیون‌های مختلف شورا مشخص شدند و انتخاب رئیس کمیسیون ها به جلسات بعدی موکول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه عصر امروز شورای شهر رشت اعضای کمیسیون‌های مختلف شورا مشخص شدند.

اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهر: با ۹ رای زاهد، شیرزاد، عاقل منش، علیپور، ذاکری

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با ترکیب ۷ نفره حاجی پور، جذب، رسولی، زاهد، شیرزاد علیپور

اعضای کمیسیون عمران با ترکیب جذب رمضانپور، ذاکری، عبدالهی و رضا رسولی

اعضای کمیسیون فرهنگی با ترکیب ۷ نفره جذب، زاهد، رمضانپور، شیرزاد، ذاکری، عاقل منش و علیپور

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: علوی ،حاجی پور، رمضانپور، رسولی و عبداللهی

کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز از بین ۷ داوطلب، ذاکری، رسولی، زاهد، شیرزاد و عبدالهی و برای کمیسیون ماده ۷۷ نیز علوی و عاقل منش انتخاب شدند.

کمیسیون بدوی نظام وظیفه : عضو اصلی: اسماعیل حاجی پور/ عضو علی البدل: حجت جذب

کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه: عضو اصلی: رضا رسولی/ عضو علی البدل: بهراد ذاکری

کمیته شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رشت: عاقل منش

کمیته سلامت و روان: علیپور

هیات حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع ماده ۲۸: حجت جذب

نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی: علیپور

انجمن یاوران وقف استان: عاقل منش

کارگروه ستاد بحران شهرداری: حاجی پور

کمیته تهاتر: حامد عبدالهی

کمیته نظارت بر حساب و درآمد و هزینه شهرداری: زاهد

کمیته تخصصی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا: زاهد

کمیته انضباطی در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر: بهراد ذاکری

کمیسیون ماده ۸ عمران شهری و نوسازی: رسولی

کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه: رضا رسولی

کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ فضای سبز: بهراد ذاکری

همچنین ناظرین شورا در سازمان های تابعه شهرداری بدین شرح انتخاب شدند:

سازمان ساماندهی مشاغل شهری: عاقل منش

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: رضا رسولی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری: بهراد ذاکری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: حجت جذب

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی: امیر حسین علوی

سازمان مدیریت پسماند: بهراد ذاکری

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی : محمد حسن علیپور

سازمان آرامستان: فاطمه شیرزاد

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات: عاقل منش

سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر: حامد عبدالهی

همچنین نمایندگان شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری که ۵ شعبه دارد، با ۷ داوطلب بدین شرح انتخاب شدند: ذاکری، رسولی، شیرزاد، عبدالهی و زاهد

اعضای کمیسیون ماده ۷۷: عاقل منش وعلوی

در پایان جلسه، پیشنهاد تعطیلات تابستانی به مدت ۱۰ روز و تشکیل جلسه فوق العاده ۵۴ شورا پس از ۱۰ روز رای گیری و موافقت شد.

Share