اردوی جهادی بسیجیان لنگرودی برای پاکسازی گیاه سنبل آبی برگزار شد

بسیجیان لنگرودی در قالب اردوهای جهادی با پشتیبانی سپاه ناحیه لنگرود در حال اجرای عملیات پاکسازی گیاه سنبل آبی از ۳۳ هکتار از رودخانه‌های چاف و چمخاله لنگرود هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بسیجیان لنگرودی در قالب اردوهای جهادی با پشتیبانی سپاه ناحیه لنگرود در حال اجرای عملیات پاکسازی گیاه سنبل آبی از ۳۳ هکتار از رودخانه های چاف و چمخاله لنگرود هستند.

در همین رابطه هر روز ۲۰ نفر از بسیجیان این ناحیه در قالب اردوهای جهادی به محل رودخانه های چاف و چمخاله رفته و با همکاری سایر نهادها اقدام به لایروبی و پاکسازی این رودخانه ها می نمایند.

شایان ذکر است این گیاه از نظر زیست محیطی بسیار خطرناک بوده و حتی سرطان زا نیز  می باشد.

Share