آتش سوزی مغازه باطری‌سازی در آستانه‌اشرفیه به خیر گذشت

آتش نشانان با حضور در محل حادثه شاهد زبانه کشیدن شدید شعله های آتش از داخل مغازه شدند که به سرعت عملیات اطفاء حریق را آغاز و در کمترین زمان به آتش سوزی پایان دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به دنبال وقوع آتش‌سوزی در مغازه باطری سازی واقع در منطقه نیاکو آستانه اشرفیه آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ و ۲ به محل حادثه عازم شدند.

آتش نشانان با حضور در محل حادثه شاهد زبانه کشیدن شدید شعله های آتش از داخل مغازه شدند که به سرعت عملیات اطفاء حریق را آغاز و در کمترین زمان به آتش سوزی پایان دادند.

گفتنی است قبل از رسیدن آتش نشانان، افراد حاضر در محل با استفاده از خاموش کننده های دستی اقدام به اطفاء حریق کرده بودند که موفق به خاموشی کامل حریق نشدند.

همچنین آتش نشانان پس از قطع جریان برق محل آتش سوزی به سرعت با استفاده از تجهیزات فردی و لوله های آبرسانی و با رعایت کامل نکات ایمنی آتش سوزی را مهار و کاملاً خاموش کردند.

با حضور به موقع آتش نشانی همچنین از سرایت آتش به مغازه های مجاور جلوگیری شد.

در اثر وقوع این حادثه، خوشبختانه کسی دچار سوختگی نشد و علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان عملیات در دست بررسی است.

عکس و خبر: رضا صدفی

Share