گزارش تصویری گرامیداشت یکصدو دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در ایران

آئین گرامیداشت یکصدو دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در ایران با محوریت مشروطه خواهان گیلانی و مجاهدت های آنان در به ثمر نشستن این قیام ملی در استان گیلان برگزار شد.

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان آئین گرامیداشت یکصدو دوازدهمین سالگرد جنبش مشروطیت در ایران با محوریت مشروطه خواهان گیلانی و مجاهدت های آنان در به ثمر نشستن این قیام ملی در استان گیلان برگزار شد. سخنرانان این مراسم آقایان دکتر علی ططری مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، دکتر فاروق خارابی و دکتر هومن یوسفدهی از پژوهشگران تاریخ مشروطیت بودند.

Share