فیلم | شهاب مرادی: غلط می‌کنند در خیابان از مردم می‌پرسند چه نسبتی با هم دارید!

شهاب مرادی که امروز مهمان برنامه حالا خورشید بود، در بخشی از مصاحبه خود به ضوابط هتل ها و اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: یک بار برای همیشه بگوییم چرا باید رابطه زوجیت با همسرمان را در جامعه اثبات کنیم؟

شهاب مرادی که امروز مهمان برنامه حالا خورشید بود، در بخشی از مصاحبه خود به ضوابط هتل ها و اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: یک بار برای همیشه بگوییم چرا باید رابطه زوجیت با همسرمان را در جامعه اثبات کنیم؟

Share