فرزندان نوبخت کجا هستند و چه شغلی دارند؟

پاسخ محمدباقر نوبخت به کمپین “فرزندت کجاست؟”؛ سه پسر دارم که همگی در تهران هستند و هیچ کدام شغل دولتی ندارند.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به کمپین “فرزندت کجاست؟” در توییتر خود نوشت: خداوند نعمت سه پسر به من عطا کرده؛ فرزند اولم دانشجوی فوق لیسانس اقتصاد، دیگری دانشجوی دکتری عمران و پسر کوچکم دانشجوی کارشناسی زبان های خارجی و همگی در تهران هستند و هیچ یک شغل دولتی ندارند.

تنها عروسم نیز دانشجوی دکتری شیمی است و گاهی بصورت پاره وقت تدریس می کند.

Share