استعفای نصرتی پذیرفته و سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد

در جلسه بررسی استعفای شهردار رشت پس از موافقت با استعفای مسعود نصرتی برای انتخاب سرپرست شهرداری رشت رای گیری شد که در انتها علی بهارمست با ۱۰ رای به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه بررسی استعفای شهردار رشت اعضای شورای شهر رشت با هفت رأی با استعفای مسعود نصرتی موافقت کردند.

در ادامه جلسه نیز برای انتخاب سرپرست شهرداری رشت رای گیری شد که در انتها علی بهارمست با ۱۰ رای به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

Share