رئیس و اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی در پایان سال اول فعالیت شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اعضای هیات رییسه شورای شهر انزلی در پایان سال اول فعالیت شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

در جلسه عصر امروز و با برگزاری جلسه داخلی امیر احمدی‌فرد بدون رقیب و با هفت رای به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

همچنین شعبان جعفری به عنوان نایب رئیس، ابراهیم برفچالانی به عنوان سخنگو، موسی زنجانخواه به عنوان خزانه دار و هادی حیدری نیز منشی انتخاب شدند.

Share