رئیس و اعضای هیات رییسه شورای شهر رودسر انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه شورای شهر رودسر در پایان سال اول شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای هیات رییسه شورای شهر رودسر در پایان سال اول شورای پنجم این شهر انتخاب شدند.

در جلسه عصر امروز و با برگزاری جلسه داخلی مجتبی کاظمی با پنج رای به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد.

همچنیین اسماعیل صفری به عنوان نایب رئیس، محمود فرجپور به عنوان سخنگو، ابراهیم ربانی به عنوان خزانه دار و شهرام قهرمانی نیز منشی انتخاب شدند.

Share