دوره آموزشی بین المللی مولکولی برنج در رشت آغاز شد

رییس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی گفت: دوره آموزشی بین المللی مولکولی برنج با حضور کارشناسان برنج هشت کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و آذربایجان و مدرسی از هند برگزار شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دوره آموزشی بین المللی مولکولی برنج با حضور کارشناسان هشت کشور آسیای مرکزی و غربی در رشت آغاز شد.

رییس مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی گفت: این دوره با حضور کارشناسان برنج هشت کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و آذربایجان و مدرسی از هند برگزار شده است.

شهدی کومله با اشاره به اینکه کارشناسان ازبکستان و ترکمنستان غایب هستند افزود: دوره آموزشی بین المللی مولکولی برنج با هدف تبادل اندیشه و دانش و استفاده از تجربیات متقابل به مدت هفت روز در رشت برگزار می شود.

وی گفت: افزایش تولید، حداکثر بهره از حداقل زمین، کاهش مصرف مواد شیمیایی و استفاده از ارقام پر محصول از مهترین مسایل مورد بررسی در این دوره است.

دورن کاس کیف از موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی آلماتی قرقیزستان هم گفت: من در این نشست با هدف یادگیری آخرین دست یافته ها در زمینه مولکولی برنج حضور یافته ام و می خواهم بعد از این دوره، آموخته هایم را در کشاورزی کشورم به کار گیرم.

بانومتودک از مرکز تحقیقات کشاورزی ترکیه نیز با ابراز خشنودی از حضور در دوره آموزشی بین المللی مولکولی برنج گفت: در این دوره آموزشی با روش های اصلاح بذر برنج آشنا شدم.

عبدالکاظم از مرکز تحقیقات کشاورزی عراق نیز هدف خود از شرکت در این دوره را انتقال دانش های نوین در زمینه برنج بیان کرد.

Share