تفکیک وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پاک کردن صورت مسئله است

نماینده مردم رودسر و املش درمجلس دهم، گفت: جداسازی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی منجر به افزایش هزینه های دولت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، اسدالله عباسی با انتقاد از تدوین لایحه جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت و ارایه آن به مجلس، گفت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط ذاتی، قانونی و ماموریتی با هم دارند، وزارت رفاه به ویژه بخش تامین اجتماعی و بیمه ارتباط مستقیمی با حوزه کارگری و بیمه مستمری این افراد دارد؛ در همین مسیر روابط کار در وزارت کار هم همین ماموریت را دنبال کرده و این زنجیره به هم پیوسته است، ضمن اینکه در ادغام این حوزه ها کارکارشناسی دقیقی صورت گرفته است.

نماینده مردم رودسر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هرکدام از بخش های کار، تعاون و رفاه اهداف و وظایف مشخصی دارند، افزود: به طورحتم زمانی طولانی برای دستیابی به اهداف مربوط به اشتغال از بدو تولد تا بازنشستگی توسط این بخش ها اختصاص پیدا کرد، یعنی بهزیستی از قبل از تولد ماموریت داشته و از سوی دیگر تامین اجتماعی نیز تا پایان بازنشستگی ارایه خدمات به مردم را برعهده دارد؛ ضمن اینکه با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت مسئله پاک شده و ضعف های موجود درحوزه بیمه و اشتغال با تفکیک این وزارتخانه امکان حل نمی شود.

وی تاکید کرد: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها هیچ تاثیر مثبتی درحل مشکلات این وزارت خانه نداشته بلکه اثرات سو به همراه دارد، یعنی یکبار دیگر درشرایط فعلی اقتصادی یک وزارتخانه پروپاقرص اقتصادی که محورهای تولید را برعهده دارد را دچار مشکل می کنیم، بنابراین درچنین شرایطی جداسازی این وزارتخانه به صلاح نبوده و حتی درخصوص جداسازی بیمه سلامت از وزارت تعاون هم اشتباهاتی صورت گرفت؛ لذا دراین مقطع نباید به جای رفع مشکل و ترمیم تیم اقتصادی دولت صورت مسئله را پاک کرده و به صورت شکلی تغییراتی را ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: با جداسازی این وزارتخانه هزینه های دولت هم افزایش پیدا کرده و به طورحتم ورود وزیر جدید به یک وزارتخانه منجر به عزل و نصب افراد و جابه جایی نیروها می شود که این مسئله نیز زمان بر و وقت گیر است، بنابراین یک وزارتخانه عریض و طویل و پروپاقرص موثر در حوزه تولید، رفاه را نباید با سیاست های اشتباه تعطیل کرد./پ

Share