تعریف ۱۱۴ پروژه برای شهرستان رضوانشهر در سال جاری

فرماندار رضوانشهر گفت: تعداد پروژه های تعریف شده در این شهرستان برای سالجاری ۱۱۴ پروژه با ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عسکر حسنی پور در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت: بودجه شهرستان طی سال گذشته در قالب ۵ منبع به مبلغ ۲۲میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۰ درصد تخصیص پیدا کرد که امسال ۴۵ درصد کاهش دارد.

فرماندار رضوانشهر دلیل کاهش بودجه را برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و با اشاره به میزان بودجه سال گذشته گفت: علیرغم مصوبه بودجه به این شهرستان به میزان ۵۰ درصد تخصیص پیدا کرده است.

حسنی پور با اشاره به موضوع اقتصادی کشور گفت: جنگ اقتصادی موجب شد در شرایط خاصی قرار بگیریم. امسال پروژه های با پیشرفت ۷۰ درصد به بالا را اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پروژه های مربوط به بنیاد مسکن بالای ۷۰ درصد، پروژه های مربوط به آب و فاضلاب بالای ۱۰ درصد و پروژه های مربوط به بسیج را امسال اجرایی خواهیم کرد.

حسنی پور با اشاره به تلاش و پیگیری نماینده مجلس حوزه انتخابیه در جذب اعتبارات گفت: ما تقاضا داریم علاوه بر اعتبارات اعلام شده برای این شهرستان در جذب اعتبارات و بودجه برای منطقه تلاش نمایند.

وی گفت: برای امسال تعداد ۱۱۴ پروژه به اعتبار ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از ۳ منبع تعریف کردیم.

فرماندار رضوانشهر در پایان خطاب به دستگاه های اجرایی این شهرستان تاکید کرد: به کار مطالبه گری خود از مدیران استانی ادامه دهند و به نامه نگاری متعدد در این زمینه اقدام کنند.

Share