برق ادارات و دستگاههای اجرایی پر مصرف گیلان قطع شد!

براساس مکاتبات و دستورالعمل های ارسالی از سوی استانداری گیلان و شرکت مادرتخصصی توانیر و در راستای رعایت الگوی مصرف، برق تعدادی از ادارات و دستگاههای اجرایی سطح استان توسط شرکت توزیع نیروی برق گیلان قطع گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا براساس مکاتبات و دستورالعمل های ارسالی از سوی استانداری گیلان و شرکت مادرتخصصی توانیر و در راستای رعایت الگوی مصرف، برق تعدادی از ادارات و دستگاههای اجرایی سطح استان توسط شرکت توزیع نیروی برق گیلان قطع گردید.

عطف به این موضوع، از ابتدای خرداد سال جاری طی ارسال نامه هایی به دستگاه های اجرایی و ادارات سطح استان، در خصوص بالا بودن میزان مصرف برق به آنان اخطاریه ارسال شد و با شروع فصل گرما میزان مصرف برق این دستگاهها مورد پایش و بررسی قرار گرفت .

نتیجتاً طی بررسی بعمل آمده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان و  باتوجه به افزایش مصرف برق این ادارات در تیرماه سالجاری نسبت به تیر سال گذشته، در لیست خاموشی قرار گرفته و برق آنان قطع گردید.

شایان ذکر است این کار براساس تصویبنامه هیئت وزیران که به شماره  ۴۰۱۷۶/ت۵۴۳۹۲ هـ به استانداری های کل کشور ابلاغ گردید انجام پذیرفت و استانداری گیلان نیز۲۳ خرداد سالجاری طی نامه شماره ۱۸۲۶/۱/۸۰/ ۹۷ الف لزوم صرفه جویی در مصرف برق را به دستگاه های اجرایی استان ارسال نمود.

طی این مصوبه دستگاههای اجرایی موظفند مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش دهند و همچنین در ساعات پیک روز (۱۲الی ۱۷) از مولدهای اضطراری برای تامین برق استفاده نمایند .

ممیزی دستگاههای اجرایی توسط شرکت توزیع برق استان گیلان براساس دستورالعمل ارسالی وزارت نیرو بصورت مداوم ادامه خواهد داشت.

روز یکشنبه ۷/۵/۱۳۹۷  برق تعدادی از ادارات و دستگاههای اجرایی که قبلاً برای آنان اخطار صادر شده بود، قطع گردید.

Share