با کمبود داروهای بیماران خاص مواجه هستیم | منابع حوزه سلامت باید پایدار شود

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت با بیان اینکه به دلیل کمبود نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص مواجه هستیم، گفت: منابع حوزه سلامت باید پایدار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، سید حسن هاشمی در نشست کمیسیون اقتصادی که با حضور رئیس مجلس و وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد، اظهار داشت: ناپایداری منابع حوزه سلامت مشکلات زیادی برای وزارت بهداشت و بیمه ها ایجاد کرده است و وزارت بهداشت به دلیل کمبود نقدینگی با کمبود برخی داروها به ویژه داروهای بیماران خاص مواجه است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر منابع پایدار وجود داشته باشد مشکلات وزارت بهداشت کمتر می شود بنابراین از مجلس و دولت درخواست شده که منابع حوزه سلامت پایدار شود که یکی از این منابع پایدار مالیات بر ارزش افزوده است.

هاشمی تاکید کرد: به جای ارقامی که هرساله از بودجه عمومی به بخش سلامت اختصاص می یابد این منابع باید از مالیات بر ارزش افزوده تخصیص یابد.

وی در پایان یادآور شد: وزارت بهداشت به دنبال افزایش اعتبارات نیست بلکه درخواست این وزارتخانه پایدار کردن منابع است.

Share