گزارش تصویری یادواره سردار شهید میثم محمد بیگلو در رشت

یادواره سردار شهید میثم محمد بیگلو در گلزار شهدای رشت و با حضور سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی معاون راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا برگزار شد.

یادواره سردار شهید میثم محمد بیگلو در گلزار شهدای رشت و با حضور سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی معاون راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا برگزار شد.

Share