گزارش تصویری همایش تجلیل از برگزیدگان و نمونه‌های استانی صنعت و معدن گیلان

همایش تجلیل از برگزیدگان و نمونه‌های استانی بخش صنعت و معدن گیلان در راستای برنامه‌های هفته صنعت و معدن روز یکشنبه در سالن همایش بانک ملی رشت با حضور دکتر نجفی، معاون وزیر صنعت، استاندار گیلان و سایر مدیران ملی و استانی برگزار شد.

همایش تجلیل از برگزیدگان و نمونه‌های استانی بخش صنعت و معدن گیلان در راستای برنامه‌های هفته صنعت و معدن روز یکشنبه در سالن همایش بانک ملی رشت با حضور دکتر نجفی، معاون وزیر صنعت، استاندار گیلان و سایر مدیران ملی و استانی برگزار شد.

Share