گزارش تصویری نشست شورای برنامه‌ریزی استان گیلان

نشست شورای برنامه ریزی استان گیلان عصر امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در محل سالن غدیر استانداری برگزار شد.

نشست شورای برنامه ریزی استان گیلان عصر امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در محل سالن غدیر استانداری برگزار شد.

Share