گزارش تصویری سومین جلسه دادگاه قاتل زنان گیلانی

امیرصالح غنجی: سومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی فوق العاده به پرونده قتل ۸ زن در شعبه دادگاه کیفری یک دادگستری گیلان برگزار شد.

امیرصالح غنجی: سومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی فوق العاده به پرونده قتل ۸ زن در شعبه دادگاه کیفری یک دادگستری گیلان برگزار شد.

Share