گزارش تصویری استقبال از کاروان خدام حرم رضوی در رشت

مراسم استقبال از کاروان خدام حرم مطهر رضوی از میدان صیقلان به طرف حرم مطهر خواهر امام رشت برگزار شد.

مراسم استقبال از کاروان خدام حرم مطهر رضوی از میدان صیقلان به طرف حرم مطهر خواهر امام رشت برگزار شد.

Share