واکنش شورای شهر رودسر به انتخاب علی امانی به عنوان شهردار نوشهر

کاظمی یادآور شد: علی امانی شهردار رودسر به صورت رسمی و با حکم استاندار از اواسط آبان ماه سال ۱۳۹۶ شهردار رودسر بوده و هیچ موضوعی در خصوص خاتمه کار ایشان، در صحن شورا مطرح نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجتبی کاظمی رئیس شورای اسلامی رودسر شایعات مربوط به حضور شهردار این شهر در نوشهر را تکذیب کرد.

کاظمی که با خبرنگار دیارمیرزا گفتگو می‌کرد یادآور شد: علی امانی شهردار رودسر به صورت رسمی و با حکم استاندار از اواسط آبان ماه سال ۱۳۹۶ شهردار رودسر بوده و هیچ موضوعی در خصوص خاتمه کار ایشان، در صحن شورا مطرح نشده است.

وی بیان داشت: با وجود سختی های کار در شهرداری ها و کمبود منابع مالی پایدار، اگرچه انتقادها و پیشنهادهایی به هر شهردار وارد است اما شهرداران می بایست با تلاش و کوشش هرچه بیشتر در صدد کاستن نواقص و تقویت عملکردهای مثبت اقدام کنند تا برنامه های ارائه شده خود در روزهای مصاحبه جهت تصدی پست شهرداری محقق سازند.

رئیس شورای شهر رودسر خاطر نشان کرد: برای شورای شهر نوشهر و شهردار آتی این شهر آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر از چالش و بی ثباتی روزهای آغازین دوره پنجم خود خارج شوند.

وی تصریح کرد: امانی همچنان به عنوان شهردار رودسر فعالیت دارد و با تمام توان مشعول کار است و با انتخاب ایشان از سوی شورای نوشهر مخالفیم.

گفتنی است روز گذشته علی امانی با ۵ رای اعضای شورای اسلامی، به عنوان شهردار نوشهر معرفی شد.

Share