مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان انتخاب شد

مجتبی خورسندی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان با کسب اکثریت آرا (۷۰ رای) توسط شورای مرکزی، برای دومین سال متوالی به عنوان مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخابات مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

طی آن مجتبی خورسندی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل این دانشگاه با کسب اکثریت آرا (۷۰ رای) توسط شورای مرکزی، برای دومین سال متوالی به عنوان مسئول حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان منصوب گردید.

Share