کشت کامل ١۶ هزار هکتار از اراضى کشاورزى تالش | وجود تنش آبى در ۵٩ روستا

مهدوى اظهار داشت: منابع آبى تامین آب کشاورزى شهرستان به طور کاملا سنتی است و در هر فصل زراعى دچار آسیب هاى بسیارى می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ظهر روز پنج شنبه نشست خبرى بررسى اخرین وضعیت تخصیص آب کشاورزى در سطح اراضى برنج شهرستان تالش در محل فرماندارى تالش با حضور سید عیسى مهدوى فرماندار شهرستان تالش، شاهى معاون عمرانى و دستگاه هاى اجراىی مربوطه برگزار شد.

فرماندار تالش با اشاره به نقش بسیار مهم کشاورزى به خاصه محصول برنج در شریان اقتصادى مردم شهرستان تالش گفت: از بهمن سال ٩۶ مجموعه دستگاه هاى اجرایى شهرستان با توجه به گزارشات واصله و کاهش شدید بارش باران و برف در فصل پاییز و زمستان سال گذشته، مدیریت و تامین منابع آب کشاورزى را در دستور کار خود قرار دادند.

مهدوى اظهار داشت: منابع آبى تامین آب کشاورزى شهرستان به طور کاملا سنتی است و در هر فصل زراعى دچار آسیب هاى بسیارى می‌شود.

فرماندار تالش با برشمردن اقدامات انجام شده در جهت جبران کاهش و هدر رفت منابع آبى کشاورزى شهرستان اشاره داشت و عنوان کرد: از تعداد ١١٠ سردهنه رودخانه هاى شهرستان  ٢٠ سردهنه در وضعیت بحرانى قرار داشت که توانستیم با تلاش همکاران سازمان آب قبل از شروع فصل زراعى به مدار ابیارى برگردانیم به غیر نهر شیخ جوب اسالم که در نهایت با تجهیز و مرمت آن بخش قابل توجهى از مشکلات اراضى بخش اسالم حل شد.

مهدوى با تمجید از عملکرد سازمان آب منطقه اى گیلان و شرکت توزیع برق در احداث و بهره بردارى چاه فلمن به منظور بهره مندى ۵٠٠ هکتار از اراضى  کشاورزى داراى تنش بخش مرکزى، گفت: شهادت می‌دهم که همکارانم در مجموعه فرماندارى و دستگاه هاى مرتبط تمام تلاش خودشان را براى هرچه کمتر شدن آسیب ها به کشاورزان را کار بردند و از  همه اسیب دیدگان احتمالى به عنوان یک شهروند عذرخواهى میکنم و تلاش خواهیم داشت از طریق بیمه کشاورزان جبران خسارت داشته باشیم.

فرماندار تالش به وجود تنش آبى در ۵٩ روستاى شهرستان به مساحت ٧٧٠ هکتار در میان ١٢٨٣ بهره بردار از کشاورزان و رسانه ها  درخواست کرد در مدت باقى مانده تا پایان فصل برداشت نهایت همکارى جهت عبور از بحران را داشته باشند.

کاهش ١٢ درصدى  نزولات آسمانى فصل زراعى جارى

حمید نژاد رییس ایستگاه هواشناسى شهرستان تالش به کاهش ١٢ درصدى  نزولات آسمانى فصل زراعى جارى نسبت به میانگین ده ساله  اشاره داشت و گفت:  آمار هاى مرتبط به بحث کشاورزى ایستگاه هواشناسى تالش از افزایش معنا دار میزان تبخیر سطحى به میزان ١٩.۵ درصد و افزایش ساعات تابش آفتاب به میزان  ٢٠ درصد نسبت میانگین ده ساله  و ثبت بیشینه دماى تاریخ ایستگاه هواشناسى شهرستان به میزان ٣۶ درجه به طول یک هفته مداوم حکایت دارد.

سید على موسوى مدیر جهاد کشاورزى شهرستان تالش به لزوم پایدارى شبکه ابیارى اراضى کشاورزى شهرستان در آینده تاکید داشت و گفت: با تدابیرى که توسط دستگاه هاى اجرایی به محوریت فرماندار پر تلاش شهرستان جناب اقاى مهدوى اتخاذ شد خوشبختانه با وجود مشکلات مربوط به خشکسالى، در سطح شالیزارهاى شهرستان ٨۴ درصد ظهور خوشه و ۶۴ درصد خوشه دهى را شاهد هستیم و ۵ درصد اماده برداشت محصول.

موسوى یکى از راه هاى مدیریت منابع آب اراضى کشاورزى را مجموعه اقدامات در راستاى کاهش هدر رفت منابع آب برشمرد و گفت: در این راستا از ابتداى سال ٩٣ با ترویج و حمایت و پرداخت تسهیلات به کشاورزان میزان مکانیزاسیون  از ٣۶ درصد به ٧۶ درصد افزایش پیدا کرده که این امر موجب کاهش دوره پرمصرف نشا از ٣۵ روز به ٨ تا١٠ روز شده است.

وی ضمن برشمردن اقداماتى چون حفر چاه و لایروبى و لاینیگ انهار توسط جهاد کشاورزى به پیش بینى عدم کاشت ٣٠٠ تا ۵٠٠ هکتارى از مزارع شالیزارها در ابتداى فصل زراعى اشاره کرد و گفت تنها ٢٧ هکتار از ١۶ هزار هکتار اراضى زیر سطح کشت برنج شهرستان تالش غیر قابل بازگشت و دچار اسیب مطلق هستند که این میزان در ترسالى هم عددى طبیعی است.

سیروس هدایت نژاد رییس امور توزیع برق شهرستان تالش به نداشتن هیچ ردیف اعتبارى براى تامین برق چاه هاى اراضى کشاورزى اشاره داشت و گفت: تلاش ها و تجربه اقاى فرماندار  موجبات ایجاد هماهنگى جهت تامین اعتبار برای خدمات رسانى به کشاورزان را فراهم آورد و شبکه توزیع توانست از محل اعتبارات سازمان آب منطقه اى، جهاد کشاورزى و کمیته برنامه ریزى شهرستان به مبلغ حدود یک میلیارد و هشت صد میلیون تومان به سیستم آبیارى کشاورزى شهرستان خدمات مختلفى ارائه کند.

هدایت نژاد عنوان داشت: با هدف جلوگیرى از تنش هاى آبى در شهرستان به تعداد ۶ هزار ٧٩١  انشعاب دائم و موقت توسط شرکت توزیع در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که ضعف برق در سطح شهرستان را پدید اورده که طى روزهاى گذشته به اصلاح و ترمیم شبکه اقدام کردیم.

فقدان سیستم آبیارى مطمئن و پایدار در شهرستان تالش

بهرام پور مدیریت آب منطقه اى غرب گیلان به فقدان سیستم آبیارى مطمئن و پایدار در شهرستان تالش اشاره داشت و ١١ رشته رودخانه اصلى و دائمى شهرستان را مهمترین منابع آبى اراضى شالیزارهاى شهرستان برشمرد که از طریق ١١٠ سر دهنه خاکى و کاملا سنتى به شبکه ابیارى متصل می‌شوند.

وى کاهش نزولات جوى و بارش در سال ٩۶ و سالجارى و  به صفر رسیدن سطح برف در ارتفاعات را از دلایل کاهش محسوس ۶٠ تا ٨٠ درصدى دبى حجمى سطح آب رودخانه هاى اصلى و دائمى شهرستان نسبت به سال گذشته عنوان داشت و به مجموعه اقدامات سازمان مدیریت منابع آب غرب گیلان در راستاى تامین آب سیستم کشاورزى شهرستان تالش از جمله سردهنه سازى و لایروبى انهار تعمیر و تجهیز ایستگاه هاى پمپاژ و چاه هاى عمیق درخواست سوخت موتور پمپ کشاورزى اشاره داشت و گفت: مجموعه اعتبارات هزینه شده  از سوى سازمان آب منطقه اى گیلان  در سطح شهرستان تالش در فصل زراعى جارى جهت جلوگیرى از اسیب ها ى احتمالى حاصل از خشکسالى مبلغى در حدود  ٧ میلیارد تومان بوده است.

بهرام پور در پایان تصریح کرد» مجموعه اقداماتى چون توسعه و احداث سد هاى لاستیکى در دست مطالعه در سطح شهرستان احداث پمپاژ در نقاط پایین دست رودخانه برای مهار آبها، احداث سدهاى مخزنى و احداث دیواره حفاظتى رودخانه ها, ازاد سازى بستر و حریم رودخانه ها، توسعه احداث کانال و لاینیگ مسلح و بتنى میتواند کشاورزى شهرستان تالش را در آینده تضمین کند.

صیاد مدیر امور ابیارى غرب گیلان به سبب انکه خشکسالى تنها بحرانی است که سطح مشارکت هاى عمومى (همچون ازاد سازى اب به اراضى پایین دست عدم تجاوز به حریم نهرها و تصرف چشمه ها) کاهش مى دهد، خشکسالى را بحرانى متفاوت با سایر بلایاى طبیعى برشمرد و بر لزوم فرهنگسازى در این حوزه میان کشاورزان و همه مسئولین اجرایى را در بحران هاى اینچنینى تاکید داشت.

صیاد تصریح کرد: از ١١ سر دهنه پرآب ترین و بزرگترین رودخانه شهرستان ( رودخانه کرگانرود ) تنها سه سردهنه اصلى داراى آب بوده و باقى سردهنه ها هیچگونه آبى در جریان نبوده و فقط با نوبت بندى و تحمل تنش های اجتماعى توانستیم موفق به  ابرسانی به اراضی پایین دست شویم.

وی تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه هاى اجرایى با محوریت فرماندار شهرستان براى اینکه اینکه آب لازم در اختیار همکاران جهت توزیع عادلانه قرار بگیرد، نمونه اقدامات جهادى محسوب میشود که طبق روال عادى می‌بایست در طول ۵ سال به بار می‌نشست اما با همت همه همکاران مجموعه فرماندارى بخشداران و دهیاران و شوراهاى محل این مهم میسر گشت.

Share