قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار

قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار اعلام شد.

جدول زیر تفاوت قیمت در نمایندگی ها و بازار آزاد در محصولات تولیدی شرکت سایپا را نشان می دهد.

نوع برند نوع خودرو قیمت بازار آزاد قیمت نمایندگی
سایپا پراید ۱۱۱ SE – سفید ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۲۴,۰۰۰
سایپا پراید ۱۱۱ SE- تنوع رنگ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۹۲,۰۰۰
سایپا پراید SE 131 – سفید ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۶۱,۰۰۰
سایپا پراید SE 131 – تنوع رنگ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۱,۰۰۰
سایپا پراید ۱۳۲ SE – سفید ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۲۶,۰۰۰
سایپا پراید ۱۳۲ SE – تنوع رنگ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۹۴,۰۰۰
سایپا پراید ۱۵۱ SE ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۳,۰۰۰
سایپا تیبا SX – سفید ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۲۳,۰۰۰
سایپا تیبا SX – تنوع رنگ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۸۳,۰۰۰
سایپا تیبا SX . دوگانه ‌سوز – سفید ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۳,۰۰۰
سایپا تیبا SX . دوگانه‌ سوز – تنوع رنگ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۸۳,۰۰۰
سایپا تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید- رینگ فولادی ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۵,۰۰۰
سایپا تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ فولادی ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۶۵,۰۰۰
سایپا تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید – رینگ آلومینیوم ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۷۰۵,۰۰۰
سایپا تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ آلومینیوم ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۷۶,۰۰۰
سایپا ساینا EX (سفید) – سفید ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۸۹,۰۰۰
سایپا ساینا EX – تنوع رنگ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۴۹,۰۰۰
سایپا ساینا LUX اتوماتیک ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۳۹,۰۰۰
سایپا کوییک دنده ای ۰ ۳۲,۹۸۹,۰۰۰
سایپا کوییک اتوماتیک ۰ ۳۹,۸۸۹,۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۸۹,۰۰۰
سایپا وانت زامیاد ۲۴ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۸,۰۰۰
سایپا وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰
سایپا وانت پادرا انژکتوری PE6 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۵۴,۰۰۰
سایپا آریو ۱۵۰۰ دنده ای ۰ ۰
سایپا آریو ۱۶۰۰ دنده دستی ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۸۵,۰۰۰
سایپا آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
سایپا چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
سایپا کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۲۴,۰۰۰
سایپا کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای (آپشنال) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۸۱۳,۰۰۰
سایپا کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سایپا کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک (آپشنال) ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
Share