فعالیت بهزیستی لنگرود در حوزه روانی | افتتاح اولین مرکز رفاه کودک و خانواده

محمدپور با اشاره به افتتاح اولین مرکز رفاه کودک و خانواده به مناسبت هفته بهزیستی گفت: بهزیستی در برنامه ریزی علمی، دینی، آموزشی‌ و اجتماعی کودکان نقش بسیاری دارد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس اداره بهزیستی لنگرود در نشست خبری صبح امروز که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، با بیان اهمیت معرفی این اداره در حوزه روانی توسط رسانه ها گفت: متولی سلامت اجتماعی کشور در برنامه ششم توسعه با شعار صیانت و بالندگی اجتماعی با توسعه بهتر زیستن، بهزیستی معرفی شده است.

پیمان محمدپور اظهار داشت: این اداره در لنگرود از اردیبهشت سال گذشته فعالیت خود را در حوزه روانی به طور رسمی با حضور سه روانشناس، دو مددکار اجتماعی و سه جامعه شناس آغاز کرد اما متاسفانه آگاهی بخشی به مردم در سطح شهرستان هنوز انجام نشده که رسانه ها می‌توانند در این زمینه به بهزیستی کمک کنند.

وی با اشاره به افتتاح اولین مرکز رفاه کودک و خانواده به مناسبت هفته بهزیستی گفت: بهزیستی در برنامه ریزی علمی، دینی، آموزشی‌ و اجتماعی کودکان نقش بسیاری دارد و با توجه به این که والدین به هردلیلی نمی‌توانند به وظیفه والدینی خود عمل کنند در این طرح به والدین کمک میشود تا در ساعاتی که حضور ندارند کودکان خود را به این مرکز معرفی کنند.

رئیس اداره بهزیستی لنگرود افزود: بهزیستی به دنبال افزایش این مراکز است زیرا این مراکز علاوه بر آموزش کودکان باعث ارتقای سطح آگاهی والدین نیز می‌شود.

وی با توجه به گسترش فعالیت های این اداره گفت: تنها معلولین نیستند که باید برای آن ها مناسب سازی انجام شود بلکه فعالیت های این اداره همه مردم را شامل می‌‌شود.

محمدپور در خصوص عدم وجود امکانات کافی برای معلولین در سطح شهرستان گفت: حدود ۱۰ درصد افراد جامعه با معلولیت مواجه هستند اما نمی‌توانند از پارک و ساحل و امکانات اولیه بهره مند شود که شهرداری ها می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند.

وی افتتاح دو مرکز کلینیک مشاوره و روانشناسی، پایگاه سلامت اجتماعی و جمعیت همیار سلامت روان را از برنامه های این هفته خواند.

Share