شهرداری حلقه‌های قدرتمند غیر رسمی دارد | کارگروه احیای آبراه‌ها ایجاد می‌شود

رسولی ابراز کرد: معتقدم فعالیت های فرهنگی باید پیوست های عمرانی داشته باشد. رویکردهای عمرانی و ترافیکی باید بر محوریت انسان و افزایش کیفیت زندگی باشد. به همین دلیل بطور نمونه، طرح تفصیلی مبتنی بر کیفیت زندگی تدوین نیافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ظهر امروز کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت به ریاست رضا رسولی در تالار شورا تشکیل جلسه داد.

رئیس کمیسیون عمران به فعالیت‌های این کمیسیون از یک سال پیش تاکنون اشاره کرد و گفت: اصلاح طرح تفصیلی، در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفت و تلاش شد شرایط شهروندان به عنوان ذی نفعان لحاظ شود و اصلاحات به فرمانداری ارسال شده و نتیجه کمیته اصلاح طرح تفصیلی به کمیسیون عمران شورا گزارش می شود.

رضا رسولی به تلاش‌های دیگر کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون عمران اشاره کرد و افزود: کارگروه اصلاح آسفالت معابر با بررسی و نیاز سنجی و همچنین بررسی فنی آسفالت تولید شده، از دیگر برنامه های کارگروه بود.

وی تصریح کرد: پس از بررسی های فنی، پیگیر انجام عملیاتی نتایج این کارگروه ها هستیم.

رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: ساختار کمیسیون های تخصصی شورا سنتی، متکی به شخص و سلیقه ای است. بنابراین تلاش بنده این است که کمیسیون عمران از ساختار سنتی خارج شده و در یک ساختار تخصصی و رسمی، تغییراتی یافته و برای تصویب به صحن شورا برود.

رسولی ابراز کرد: معتقدم فعالیت های فرهنگی باید پیوست های عمرانی داشته باشد. رویکردهای عمرانی و ترافیکی باید بر محوریت انسان و افزایش کیفیت زندگی باشد. به همین دلیل بطور نمونه، طرح تفصیلی مبتنی بر کیفیت زندگی تدوین نیافته است.

وی تاکید کرد: باید بر دیپلماسی شهری هم کار کرد و مثلا برای خواهر خواندگی رشت با دیگر شهرها، احصا کارکردهای اقتصادی شهر، نقش آبراها در اقتصاد شهر و… کار نکرده ایم. ساختارهای سنتی را از بین برده و مثلا شریان حیاتی رودخانه ها امروز تبدیل به بحران شده است.

نوروزی مشاور کمیسیون عمران نیز مطلوبیت اجتماعی در پروژه ها را اساسی خواند و افزود: جایگاه و نقش اجتماعی در توسعه شهرها لحاظ نمی شود و تنها فیزیک پروژه مدنظر است.

وی ابراز کرد: میزان مشارکت پذیری شهروندان و حتی گردشگران نیز باید در طرح های توسعه ای دیده شود. مثلا گردشگران تا چه اندازه حاضرند از جیب خود برای احیای تالاب انزلی هزینه کنند.

نوروزی خواستار تامین اعتبارات شهرداری مبتنی بر مدل های جدید شد و افزود: ظرفیت های قانونی قبلی و جدید برای تامین مالی در شهرداری ها باید بررسی و نیاز سنجی شود.

وی پیرامون نهادسازی های اجتماعی به تفصیل سخن گفت و افزود: چگونه می توان ارزش اجتماعی به دارایی های شهردا ی داد و اگر بخواهیم مشارکت شهروندان را داشته باشیم، تا چه اندازه مردم حاضر به مشارکت در پروژه ها هستند.

رسولی در این زمینه گفت: شهر مجموعه ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و برای اداره صحیح شهر باید روشهای جدید را بکار برد.

وی ابراز کرد: در حل مشکل رودخانه ها تا نتوانیم ذی نفعان جدید را پیدا و در کار مشارکت دهیم، روش های فعلی پاسخگو نیست.

رئیس کمیسیون عمران شورا تصریح کرد: بدین منظور کارگروه آبراه ها زیر مجموعه کمیسیون عمران تشکیل می شود تا بتوانیم از ظرفیت دیگر ادارات استفاده نموده و مبتنی بر اقتصاد و کار و نه فقط نگاه مبتنی بر محیط زیست مشکل رودخانه ها را حل کنیم.

عربانی، دیگر مشاور کمیسیون نیز گفت: ۲۰سال است بنده به عنوان مشاور در سیستم شهرداری در جلسات رودخانه ها، تالاب انزلی و قطار شهری از طرح های گوناگون شنیده ام.

وی تصریح کرد: ۷۰درصد طرح های مصوب در ادارات اجرایی نمی شود و طرح های کوچک اجرا شده نیز مقطعی و جزیره ای است.

وی تاکید کرد: مطالعه در تمامی ساختارهای شهرداری از منابع انسانی، مالی و موانع حتی در انتخاب شهردار و شورا باید مطالعه شود.

رسولی بر استفاده از تجربیات شورای گذشته تاکید کرد و گفت: با آرمان های مشترک کار را با شهردار قبل آغاز کردیم و هنوز هم بر همان آرمانها و اهداف پایبندم. اما شهرداری حلقه های قدرتمند غیر رسمی دارد و بخشی از ابلاغ های مکرر بخاطر بهم ریختن همان بخش غیر رسمی بود که مثلا وابسته به یک عضو شورا بود. شاید اکنون همان حلقه پیرامون عضو شورا را گرفته و ادامه می دهد. قدرت همین حلقه های غیر رسمی موجب غیر شفاف شدن عملکردها می شود.

عضو شورا افزود: طرح سامانه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و شفاف سازی عملکرد در کمیسیون عمران در حال پیگیری است و پس از بررسی نهایی در کمیسیون، تصویب می گردد.

Share