رییس اداره نظارت و پایش تالاب انزلی انتخاب شد

قائم مقام مدیرکل و معاون توسعه منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در فرمانداری بندر انزلی حضور یافت و ضمن دیدار با معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری، امیر اکبرزاده را بعنوان رئیس اداره نظارت و پایش تالاب بین المللی انزلی معرفی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بمنظور کنترل تالاب بین المللی انزلی اداره نظارت و پایش تالاب در این شهرستان با معرفی رئیس این اداره آغاز بکار کرد.

به این منظور حمید پورعبدی قائم مقام مدیرکل و معاون توسعه منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در فرمانداری بندر انزلی حضور یافت و ضمن دیدار با سجاد کریمی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری هدف اداره کل را در راه اندازی این اداره بیان داشت و امیر اکبرزاده را بعنوان رئیس اداره نظارت و پایش تالاب بین المللی انزلی معرفی کرد.

شایان ذکر است این اداره با ماموریت شناسایی و حفاظت از تنوع زیستی تالاب، کنترل کیفی آب، بررسی آلاینده ها و ارایه راه کارهای جلوگیری از آن، شناسایی تخلفات و متخلفان زیست محیطی حوزه تالاب و معرفی آنان جهت جلوگیری از ادامه تخلف شان به دستگاه های ذیربط فعالیت خود را آغاز نموده است. تا این سازمان بتواند در مسیر حفاظت از طبیعت بینظیر و خدادادی تالاب که از اهمیت ویژه ای برای استان و کشور برخوردار است اقدام نماید.

Share