خانه سرهنگ عضدی تبدیل به موزه مردم شناسی می‌شود

فرماندار شهرستان سیاهکل در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه خانه سرهنگ عضدی در شهر سیاهکل به موزه مردم شناسی تبدیل می‌شود، اظهار داشت: قدمت این بنا نزدیک بر ۲۰۰ سال است و پس از مراحل قانونی و تملک زمین کار بازسازی آن آغاز می‌شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا اسلامی، فرماندار شهرستان سیاهکل در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه خانه سرهنگ عضدی در شهر سیاهکل به موزه مردم شناسی تبدیل می‌شود، اظهار داشت: قدمت این بنا نزدیک به ۲۰۰ سال است و پس از مراحل قانونی و تملک زمین کار بازسازی آن آغاز می‌شود.

اسلامی افزود: برای بازسازی خانه سرهنگ عضدی با بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم تا این خانه با اختصاص ۴۵۰ میلیون تومان به موزه مردم شناسی تبدیل شود.

فرماندار سیاهکل در این گفتگو با اشاره به اینکه شهرستان سیاهکل برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده است، اظهار داشت: از کسانی که می‌خواهند در این بخش اشتغالزایی در شهرستان سیاهکل فعالیت نمایند، حمایت می‌کنیم.

Share