ترامپ با نامه احمدی‌نژاد چه کرد؟

در حاشیه نامه نگاری مجدد احمدی نژاد خطاب به ترامپ، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در «بی قانون» منتشرکرد.

در حاشیه نامه نگاری مجدد احمدی نژاد خطاب به ترامپ، احمدرضا کاظمی این فتوطنز را در «بی قانون» منتشرکرد.

Share