بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از لنگرود

آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع، آبخیزداری کشور ،فرماندار، مسئولین شهرستان از آبخیزداری اجرا شده در روستای ملاط بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  مهرداد لاهوتی نماینده شهرستان لنگرود و مهندس آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع، آبخیزداری کشور، فرماندار، مسئولین شهرستان از آبخیزداری اجرا شده در روستای ملاط بازدید کردند.

در این بازدید مقرر شد مشابه طرح اجرا شده برای جلوگیری سیل در دیوشل، طالش محله، لیلاکوه، سیاه کودگوابر با اعتبار معادل ۵ میلیادر تومان اختصاص داده و اجرا شود.

ضمنا مقرر شد سندهای چاف و چمخاله، گالش گلام از مسکن و شهرسازی به منابع طبیعی منتقل گردد و یک دستگاه ماشین آتش نشانی جهت حریق جنگل اختصاص یابد.

Share