بازار نباید دستخوش تصمیمات فردی شود | کسی حق سوء استفاده از جایگاه قانونی خود را ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با انتقاد از رویکرد ابزاری برخی از افراد جهت حضور در تشکیلات اصناف شهرستانها، تاکید کرد: کسی حق سوء استفاده از جایگاه قانونی و استفاده ابزاری از بازار را ندارد بدون مماشات این افراد خلع و به دستگاه قضا جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در جلسه کمیسیون نظارت استان، هوشیاری مردمی را اساس مقابله با فضای اخیر اقتصادی در جامعه دانست و تاکید نمود: مدیریت و مهارت تورم بر عهده یک دستگاه نظارتی نیست بلکه اتحاد و انسجام کلیه اعضای کمیسیون نظارت و کارگروه تنظیم بازار استان را می طلبد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به جایگاه ویژه نظارتی کمیسیون گفت: کمیسیون نظارت امانتدار بازار و مردم است بر همین اساس در تصمیمات باید قضاوت عادلانه متکی بر قانون و واقعیت وجود داشته باشد.

دلق پوش با انتقاد از رویکرد ابزاری برخی از افراد جهت حضور در تشکیلات اصناف شهرستانها، تاکید کرد: کسی حق سوء استفاده از جایگاه قانونی و استفاده ابزاری از بازار را ندارد بدون مماشات این افراد خلع و به دستگاه قضا جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد فلذا فضای اخیر بازار نباید دستخوش تصمیمات فردی شود وآرامش و نظم بازار باید به صورت منطقی حفظ شود.

وی درک شرایط حاکم بر بازار و تاثیر آن در کنترل و نظارت بر مبادی تولید و توزیع را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: پرواضح است که اثرات اقتصادی کشور ما متاثر از تحولات سیاسی و ورود دشمنان از درگاه اقتصادی جهت ضربه زدن به نظام می باشد لذا هوشیاری و همراهی در کنترل بازار تکلیف همگانی ماست.

رئیس کمیسیون نظارت استان گیلان در پایان گفت: هیات های تخلفات صنفی در استان جهت بررسی مشکلات و تخلفات احتمالی تشکیل می گردد و نتایج بررسی های آن جهت تصمیم گیری به کمیسیون نظارت ارجاع می گردد.

Share