امروز سخترین دوران تولید و صنعت است | بیشترین مشکلات صنعت گیلان در بخش ملی است

فرحمند پورعلی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره به اینکه امروز سخترین دوران تولید و صنعت است افزود: بزرگترین رکن اساسی در صنعت، برنامه ریزی است و باید برای صنایع خرد و کلان یک برنامه ریزی یکساله وجود داشته باشد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرحمند پورعلی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه این خانه از یاوران نزدیک سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است گفت: با تشکیل انجمن های تخصصی در استان به عنوان یک رابط بین واحدهای صنعتی، تولیدی و سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و کشور هستیم.

امروز سخترین دوران تولید و صنعت است | بزرگترین رکن اساسی در صنعت، برنامه ریزی است

وی با اشاره به اینکه امروز سخترین دوران تولید و صنعت است افزود: بزرگترین رکن اساسی در صنعت، برنامه ریزی است و باید برای صنایع خرد و کلان یک برنامه ریزی یکساله وجود داشته باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اشاره نوسانات ارز و وابستگی بخشی از واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه از خارج گفت: بخشی از واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه نیازمند وارد کردن از خارج از کشور هستند و برای اینکار باید ارز مورد نظر را تامین کنند.

پورعلی همچنین افزود: با نوسانات قیمت ارز برنامه ریزی برای تولید سخت شده است.

عمده ترین دغدغه واحدهای صنعتی سرپا نگه‌داشتن واحدها است

وی با اشاره به اینکه عمده ترین دغدغه واحدهای صنعتی سرپا نگه‌داشتن واحدها است تصریح کرد: اگر واحد صنعتی از چرخه تولید خارج شود هم به تولیدات ضربه خواهد خورد و هم معضل اشتغال بیشتر می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه بیشترین مشکلات صنعت گیلان در بخش ملی است افزود: از دولت انتظار داریم که تدابیر ویژه ای را برای حل مشکلات صنعت بی اندیشند تا از بتوانیم از این دوران سخت عبور کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: اگر تدبیر مناسبی در زمینه‌ صنعت انجام نشود در نیم سال دوم بدون شک با بحران جدی در صنعت روبرو خواهیم شد.

Share