اختصاص بیش از ده هزار میلیارد ریال برای رفع تنش آبی در مناطق بحرانی کشور

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص ده هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به‌منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص ده هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به‌منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی کشور موافقت کرد.

این تصویب‌نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

این تصویبنامه با شماره ۴۲۵۹۰ت ۵۵۵۰۱هـ صادر شده و توزیع اعتبارات در ۲۱ استان کشور و بین شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در سال ۱۳۹۷ انجام می‌پذیرد. این اعتبارات برای اقدامات مرتبط به‌منظور مقابله با خشکسالی در سال‌جاری تصویب شده است. متن آن به این شرح است:

هیأت وزیران در جلسه ۳/ ۴/ ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- مبلغ ده هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱۰) ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- به‌منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- هرگونه تغییر یا اصلاح در جداول یادشده در سقف اعتبارات هر استان با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر است.

۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در پایان هر ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

Share