آغاز برداشت نوبرانه فندوق از باغات اشکورات | کاهش تولید محصول به دلیل سیل

احسان الله مشتاق از برداشت نوبرانه فندق در مناطق اشکورات رحیم آباد رودسر خبر داد و گفت: محصول فندوق اشکورات رحیم آباد زبانزد خاص و عام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودسر گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان زیر کشت فندق هستند.

احسان الله مشتاق از برداشت نوبرانه فندق در مناطق اشکورات رحیم آباد رودسر خبر داد و گفت: محصول فندوق اشکورات رحیم آباد زبانزد خاص و عام است و بیش از ۸۵۰۰ خانوار از این طریق ارتزاق و به این کار مشعول هستند.

وی با بیان اینکه سیل کاکرود باعث کاهش تولید محصول شده، افزود: قیمت فندق هر کیلویی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در بازار است.

Share