آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار+ جدول

تب افزایش قیمت که هفته های گذشته بالا رفته بود فرونشسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دنیای اقتصاد جدول قیمت برخی خودروها یوارداتی در بازار را منتشر کرده است. مشاهده این جدول نشان می دهد تب افزایش قیمت که هفته های گذشته بالا رفته بود فرونشسته است.

Share