گزارش تصویری مجمع سالانه سلامت گیلان در انزلی

میلاد منصف: نخستین مجمع سالانه سلامت گیلان با حضور دکتر علی داودی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با شرکت رؤسای ادارت شهرستان بندر انزلی در فرمانداری این شهر برگزار شد.

میلاد منصف: نخستین مجمع سالانه سلامت گیلان با حضور دکتر علی داودی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با شرکت رؤسای ادارت شهرستان بندر انزلی در فرمانداری این شهر برگزار شد.

Share