کاهش نگران‌کننده موالید و ازدواج در تالش

رئیس اداره ثبت‌ احوال تالش با اشاره به کاهش ولادت و ازدواج در این شهرستان گفت: تعداد ازدواج نسبت به سال گذشته، ۱۲.۳ دهم درصد کاهش داشته که آمار نگران‌کننده‌ای است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، حمید ضمیری با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در برنامه‌ریزی اظهار کرد: اداره ثبت‌احوال شهرستان تالش با دقت وقایع حیاتی را رصد می‌کند و این آمار را در اختیار سازمان‌ها و پژوهشگران قرار می‌دهد.

وی از ولادت سه هزار و ۲۱۳ نوزاد و مرگ ۹۲۵ نفر از اول فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ خبر داد و افزود: آمار تولد نوزادان نسبت به سال پیش، ۲.۷ دهم درصد کاهش داشته که هیچ مرگ و فوتی برای نوزادان ثبت‌نشده است.

رئیس اداره ثبت‌احوال تالش با اشاره به نسبت نوزادان متولدشده در ترکیب جنسیتی جمعیت گفت: نوزادان پسر و دختر متولدشده در سال گذشته به ترتیب یک هزار و ۶۷۸ و یک هزار ۵۳۵ نفر بوده که نشان‌دهنده تعداد بیشتر نوزادان پسر متولدشده است.

ضمیری با اشاره به فراوانی برخی اسم‌های انتخاب‌شده برای نوزادان تصریح کرد: نام‌های امیرعلی، ابوالفضل، آیهان، علی‌اصغر و محمدطاها برای پسران و نام‌های رها، زهرا، نورا، باران و فاطمه برای دختران، بیشترین تعداد ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است.

وی از ثبت یک هزار و ۷۳۲ فقره ازدواج دائم در شهرستان تالش خبر داد و بیان کرد: تعداد ازدواج نسبت به سال گذشته، ۱۲.۳ دهم درصد کاهش داشته که آمار نگران‌کننده‌ای است.

رئیس اداره ثبت‌احوال تالش مهلت قانونی ثبت وقایعی همچون ولادت و فوت را ۱۵ روز اعلام کرد که ۱۰۰ درصد آمار تولد و ۹۹.۹ دهم درصد آمار مرگ در زمان تعیین‌شده به اطلاع اداره ثبت‌احوال رسیده است.

Share