مدیر اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار رشت منصوب شد

به موجب ابلاغی از سوی مسعود نصرتی، شهردار رشت سیده مریم رضاطبع به عنوان مدیر اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به موجب ابلاغی از سوی مسعود نصرتی، شهردار رشت خانم سیده مریم رضاطبع به عنوان مدیر اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار منصوب گردید.

 

Share