محیط کسب و کار در استان گیلان از بهار ۹۶ به بعد روند نزولی دارد

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: محیط کسب و کار در استان گیلان از بهار ۹۶ به بعد شرایط نامساعد پیدا کرده و شرایط در هر فصل نسبت به فصل قبل روند نزولی و بدتری را پیدا کرده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: محیط کسب و کار در استان گیلان از بهار ۹۶ به بعد شرایط نامساعد پیدا کرده و شرایط درهر فصل نسبت به فصل قبل روند نزولی و بدتری را پیدا کرده است.

 شرایط محیط کسب و کار استان گیلان در زمستان ۹۶ نسبت به پائیز ۹۶ بدتر و سخت تر شده است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا، با اشاره به اینکه گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در سطح ملی شرایط محیط کسب و کار در زمستان ۹۶ نسبت به پائیز ۹۶ بهتر شده ولی در استان گیلان شرایط محیط کسب و کار در زمستان ۹۶ نسبت به پائیز ۹۶ بدتر و سخت تر شده است

نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: محیط کسب و کار در ایران متاثر از علل و عوامل گوناگونی است که بر رشد یا رکود اقتصاد کشور تاثیر مستقیم دارد. شاخص مهمی مثل نرخ بیکاری نیز به رونق کسب و کار بستگی زیادی دارد. بنابراین جهت شناسایی عوامل موثر بر کاهش یا افزایش نرخ بیکاری، پایش و مطالعه محیط کسب و کار اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد منظور از محیط کسب و کار، مجموعه عواملى است که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و …که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

بهبود محیط کسب و کار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى در هر کشور به شمار مى رود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت بهبود محیط کسب و کار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى در هر کشور به شمار مى رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار در یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت هاى کارآفرینى در جامعه اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شوراى اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند و به موجب ماده ۴ این قانون اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص هاى ملى محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلى حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت هاى اقتصادى، سنجش و اعلام نمایند.

در زمستان ۹۶ استان مازندران، قزوین و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار در کشور

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اظهار کرد بر اساس یافته های این طرح در زمستان ۱۳۹۶ استان های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان های مازندران، قزوین و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

میانگین شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان ۹۶ حدود ۵.۸۰ بوده است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه میانگین شاخص ملی محیط کسب و کار درزمستان ۹۶ حدود ۵.۸۰ بوده که برای گیلان این عدد ۵.۶۳ بوده است، افزود: بدترین نمره در این بخش ۱۰ است که در سال ۹۶ اوضاع محیط کسب و کار در هر فصل نسبت به فصل قبل نامناسب تر شده است.

وی با اشاره به اینکه درسطح ملی شرایط محیط کسب و کار در زمستان ۹۶ نسبت به پائیز ۹۶ بهتر شده است ولی در استان گیلان شرایط محیط کسب و کار در زمستان ۹۶ نسبت به پائیز ۹۶بدتر و سخت تر شده است.

در زمستان  ۹۶ بهترین وضعیت محیط کسب و کار را بخش خدمات داشته است

نماینده مردم رشت در مجلس، با بیان اینکه بر اساس نتایج این پایش در زمستان ۱۳۹۶ وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های کشاورزی وضعیت مناسب ترین ارزیابی شده است، گفت: در بین رشته فعالیت های اقتصادی رشته فعالیت های آب رسانی، مدیریت پسماند فاضلاب و فعالیت های تصفیه، عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و … (صادرات و واردات)، کشاورزی و جنگلداری و ماهیگیری به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت های آموزش، هنر، سرگرمی و تفریح، مالی و بیمه به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.

بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها رتبه نخست موانع کسب و کار در زمستان ۹۶

جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها(مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار مهم تربن موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی به تفکیک بخش های عمده اقتصادی و زیر مجموعه های هر یک از سه اتاق در پاییز ۹۶ و زمستان ۹۶ کاملاً مشابه بود.

وی ادامه داد: این مهم تاکنون سابقه نداشت که در دو فصل متمادی نظرات بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات) با نظرات سه اتاق (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران) در نظرسنجی ها یکسان باشد و این به معنای صحت کامل موضوع است.

دشواری تأمین مالی از بانک ها مهمترین مانع کسب و کار استان گیلان در زمستان ۹۶

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرائی ناظر به کسب و کار و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه های اجرائی مرتبط با کسب و کار) را به ترتیب به عنوان مهم تربن موانع کسب و کار در زمستان ۹۶ توسط فعالان اقتصادی در استان گیلان بیان شده است.

محیط کسب و کار در استان گیلان از بهار ۹۶ به بعد شرایط نامساعد پیدا کرده است

نایب رییس کمیسیون ولایی مجلس اظهار داشت: بر اساس  نتیجه ارزیابی محیط کسب و کار در استان گیلان از پاییز ۹۵ تا زمستان ۹۶ به ترتیب هر فصل ۵۵/۵ ،۳۶/۵ ،۱۸/۵ ،۲۸/۵ ،۵۱/۵ و در زمستان ۹۶، ۶۲/۵ مشخص شده و این ارزیابی بیانگر آن است که محیط کسب و کار در استان گیلان از بهار ۹۶ به بعد شرایط نامساعد پیدا کرده است و شرایط درهر فصل نسبت به فصل قبل روند نزولی و بدتری را پیدا کرده و لازم است مسولان ذی ربط  با قید فوریت چاره ای برای آن اکنند.

Share