عروسک های خواهران سلام به بازار انگلیس آمد

در ساخت عروسک های خواهران سلام از از زنان محجبه در زندگی واقعی الهام گرفته شده است. «خواهران سلام» گروهی از عروسک های متنوع به لحاظ فرهنگی هستند که به دختران همه ادیان انگیزه می دهند تا رویاهای بزرگی داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «خواهران سلام »، عروسک های مسلمان هستند که برای قدرت بخشیدن به دختران همه ادیان تولید شده اند.

در ساخت این عروسک ها از از زنان محجبه در زندگی واقعی الهام گرفته شده است. «خواهران سلام» گروهی از عروسک های متنوع به لحاظ فرهنگی هستند که به دختران همه ادیان انگیزه می دهند تا رویاهای بزرگی داشته باشند.

هر عروسک دارای یک کتاب داستان، قلم مو و دو روسری می باشد که دختران می توانند هر طور که می خواهند حجاب بر سر آنها کنند.

محل توزیع این عروسک ها در انگلیس است و اگر سفارشی در خارج از این کشور برای این عروسک ها وجود داشته باشد، هزینه بیشتری دریافت خواهد شد.

Share