شهید چمران “استادی در تراز انقلاب اسلامیست “

شهید دکترمصطفی چمران “استادی در تراز انقلاب اسلامیست ” این جمله جالب را بارها شنیده ایم اما وجوهی دیگری از شخصیت این مجاهد نستوه و دانشمند متواضع نیازمند واکاوی و مطالعه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر مظاهر زمانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی رشت نوشت:

شهید دکترمصطفی چمران “استادی در تراز انقلاب اسلامیست ” این جمله جالب را بارها شنیده ایم اما وجوهی دیگری از شخصیت این مجاهد نستوه و دانشمند متواضع نیازمند واکاوی و مطالعه است – چمران مدیری در تراز انقلاب اسلامیست؛ خدمتگزاری متواضع و وزیری بی ادعا و سیاستمداری صادق است. عارف واصلی که محراب عبادتش سنگرهای جهاد و مبارزه با ظلم و بیداد بوده و این همه از او انسانی سرآمد ساخته، انسانی در تراز انقلاب اسلامی، انسانی کامل.

شهید چمران برای استاد و دانشجو و انسان متعالی امروز یک الگوی کامل است و روز شهادتش که بدرستی روز بسیج اساتید نام گرفته فرصتی است برای مرور و مطالعه دوباره شخصیت این شهید جاوید و به تعبیر مقام معظم رهبری این دانشمند تمام عیار و ایمان عاشقانه اش. باشد که این فرصت را بخوبی دریابیم.

Share