جوان آبادانی در رودخانه زیار رودسر غرق شد

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر صبح امروز گفت: مردی ۲۵ ساله، اهل آبادان هنگام شنا در رودخانه زیاز منطقه کوهستانی اشکورات رودسر غرق شد ولی جسد وی تاکنون پیدا نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس جمعیت هلال احمر رودسر صبح امروز گفت: مردی ۲۵ ساله، اهل آبادان، هنگام شنا در رودخانه زیاز منطقه کوهستانی اشکورات رودسر غرق شد.

این مرد آبادانی به علت آشنا نبودن به فنون شنا و تندی جریان آب جانباخت. جسد وی تاکنون پیدا نشده است.

یک تیم ۵ نفره از نجات گران جمعیت هلال احمر برای یافتن جسد این جوان  تلاش می کنند.

Share