جسد یکی از مفقودین سیل کاکرود رحیم آباد در لات پرشه یافت شد

علی وارسته بهدانی گفت: جسد یکی از مفقودین سیل کاکرود حوالی ساعت ۸ شب در لات پرشه رحیم آباد یافت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی وارسته بهدانی گفت: جسد یکی از مفقودین سیل کاکرود حوالی ساعت ۸ شب در لات پرشه رحیم آباد یافت شد.

وارسته افزود: جسدمذکور توسط افراد بومی منطقه پیدا شده که متاسفانه فعلا قابل شناسایی نیست.

وی ادامه داد: امیدوارم اجساد سایر مفقودین بزودی پیدا شود تا مرهمی بر زخم خانواده های ابن عزیزان باشد.

گفتنی است جسد تا انجام روال اداری پزشک قانونی به سردخانه انتقال یافت.

بر اثر بارش سیل آسای باران در روز جمعه ۲۵خرداد ماه جاری که به مدت ۲۰دقیقه ادامه داشت باعث خسارات و تلفات در منطقه کاکرود لات اشکور رحیم آباد رودسر شد.

روستای کاکرود لات در ۴۰کیلومتری جنوب رحیم اباد رودسر واقع شده است.

Share