۳۰ درصد برگ سبز چای دچار سرمازدگی شد | صندوق بیمه محصولات، خسارات را پرداخت می‌کند

خرداد پور با بیان اینکه ۳۰ درصد برگ سبزچای دچار سرمازدگی شده که در کیفیت برگ سبز چای تاثیر نخواهد داشت، گفت: از چین بهاره برگ سبز چای، ۴۵ درصد محصول باغات دچار سرمازدگی شده اند که ۳۰ درصد آن چین بهاره می‌باشد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا، با بیان اینکه ۳۰ درصد برگ سبزچای دچار سرمازدگی شده اما در کیفیت برگ سبز چای تاثیر نخواهد داشت، تصریح کرد: از چین بهاره برگ سبز چای، ۴۵ درصد محصول باغات دچار سرمازدگی شده اند که ۳۰ درصد آن چین بهاره می‌باشد.

گودرز خردادپور افزود: آن‌دسته از چایکارانی که محصول آن ها دچار آسیب و سرمازدگی شده است، بعد از دوره بهره برداری و با محاسبات انجام شده از طریق صندوق بیمه محصولات بانک کشاورزی خسارت آن ها پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۳۷ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور خریداری شده است، گفت: از این مقدار محصول  ۸۰ در صد درجه یک و مابقی درجه دو می‌باشد که نیز ارزش اقتصادی آن بالغ بر ۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

خردادپور با بیان اینکه از این میزان برگ سبز چای خریداری شده توسط ۱۴۸ کارخانه چایسازی مقدار ۸ هزار و ۲۴۸ تن چای خشک استحصال شده است، گفت: ۲۱ هزار هکتار باغ چای وجود دارد و ۴۵ هزار خانوار چایکار در این راستا مشغول به کار هستند.

وی در پایان با توصیه به چایکاران شمال کشور به دقت در چیدن برگ سبز چای تاکید کرد.

Share