گزارش تصویری همایش تجلیل از قهرمانان و مدال آوران بندر انزلی

شب گذشته، همایش تجلیل از قهرمانان و مدال آوران شهرستان بندرانزلی در سال ۹۶ با حضور اعضای شورای شهر این شهر برگزار شد.

شب گذشته، همایش تجلیل از قهرمانان و مدال آوران شهرستان بندرانزلی در سال ۹۶ با حضور اعضای شورای شهر این شهر برگزار شد.

Share