گزارش تصویری ششمین جشنواره بهار نارنج در کومله

ششمین جشنواره بهار نارنج در شهر کومله لنگرود برگزار شد. بالای ۱۰ هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند و حدود ۵۰ غرفه بومی محلی برای بازدید علاقه مندان تشکیل شد.

ششمین جشنواره بهار نارنج در شهر کومله لنگرود برگزار شد. بالای ۱۰ هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند و حدود ۵۰ غرفه بومی محلی برای بازدید علاقه مندان تشکیل شد.

Share