گزارش تصویری حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در لنگرود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ظهر امروز از کارخانه ابریشم کشی جواهری در شهر چمخاله لنگرود بازدید کرد.

سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ظهر امروز از کارخانه ابریشم کشی جواهری در شهر چمخاله لنگرود بازدید کرد.

Share