گزارش تصویری جشن نیمه شعبان بر پل تاریخی غازیان بندر انزلی

جشن نیمه شعبان بر پل تاریخی غازیان شهرستان بندر انزلی به همراه مراسم آتش بازی، نور افشانی و رونمایی از المان ملوان قلب مردم انزلی برگزار شد. این مراسم با استقبال خوب مردم این شهرستان و گردشگران و حمایت بخش خصوصی مارینو برگزار شد.

جشن نیمه شعبان بر پل تاریخی غازیان شهرستان بندر انزلی به همراه مراسم آتش بازی، نور افشانی و رونمایی از المان ملوان قلب مردم انزلی برگزار شد. این مراسم با استقبال خوب مردم این شهرستان و گردشگران و حمایت بخش خصوصی مارینو برگزار شد.

Share