گزارش تصویری جشن بزرگ نیمه شعبان در رشت

جشن بزرگ نیمه شعبان در پیاده راه فرهنگی رشت و با حضور پرشور مردم برگزار شد.

جشن بزرگ نیمه شعبان در پیاده راه فرهنگی رشت و با حضور پرشور مردم برگزار شد.

Share