گزارش تصویری جشنواره ملی گل گاوزبان در اشکورات رودسر

جشنواره ملی گل گاوزبان در مجتمع پردیس همت زیاز رحیم آباد اشکورات رودسر با استقبال مردم و با حضور جمعی از مسوولین برگزار شد.

جشنواره ملی گل گاوزبان در مجتمع پردیس همت زیاز رحیم آباد اشکورات رودسر با استقبال مردم و با حضور جمعی از مسوولین برگزار شد.
عکس: ابوالفضل شکری

Share